نام واحد : لیان گلچین جنوب

نام محصول : پودر قهوه بوداده و ساییده (پودر قهوه دم کردنی)

 • سریال مجوز : 200049000000
 • شماره مجوز : 11916097
 • تاریخ مجوز : 05/03/1394
 • کد محصول : 1549412303
 • شرح محصول : پودر قهوه بوداده و ساییده (پودر قهوه دم کردنی)
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%