نام واحد : حلواشکری رامندخراسان

  • استان : خراسان رضوی
  • شهر : مشهد
  • نشانی شرکت : شهرک صنعتی توس
  • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : منطقه مجاز صنعتی
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : ابوالقاسم بهادر
  • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع نبات

  • سریال مجوز : 200049000000
  • شماره مجوز : 1575849/120
  • تاریخ مجوز : 06/05/1395
  • کد محصول : 1543412423
  • شرح محصول : انواع نبات
  • ظرفیت : 1,500 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 0%
    0%