نام واحد : گلبرگ سیمای خراسان

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی زعفران

 • سریال مجوز : 1923982
 • شماره مجوز : 11340
 • تاریخ مجوز : 11/05/1391
 • کد محصول : 15492421
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی زعفران
 • ظرفیت : 1 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%