نام واحد : حلواشکری رامندخراسان

نام محصول : بسته بندی قند و شکر

 • سریال مجوز : 200049000000
 • شماره مجوز : 1575849/120
 • تاریخ مجوز : 06/05/1395
 • کد محصول : 7495412324
 • شرح محصول : بسته بندی قند و شکر
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%