نام واحد : دامپروری و کشاورزی افراشیر باختر

نام محصول : پنیر پروسس ورقه ای

 • سریال مجوز : 200050000000
 • شماره مجوز : 61578
 • تاریخ مجوز : 08/07/1393
 • کد محصول : 1520512597
 • شرح محصول : پنیر پروسس ورقه ای
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%