نام واحد : صنایع پروتئینی توس سویا

نام محصول : قهوه سویا

 • سریال مجوز : 1915782
 • شماره مجوز : 12415
 • تاریخ مجوز : 03/03/1385
 • کد محصول : 15491113
 • شرح محصول : قهوه سویا
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%