نام واحد : ابوالفضل قشقایی

نام محصول : انواع سوپ واش اماده

 • سریال مجوز : 1924437
 • شماره مجوز : 4657
 • تاریخ مجوز : 03/12/1387
 • کد محصول : 15492310
 • شرح محصول : انواع سوپ واش اماده ونیمه آماده
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%