نام واحد : شرکت صنایع شیر پاستوریزه باران طلائی پارسیان

نام محصول : پنیر چدار

 • سریال مجوز : 200050000000
 • شماره مجوز : 33501
 • تاریخ مجوز : 02/04/1394
 • کد محصول : 1520512588
 • شرح محصول : پنیر چدار
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 100%
  100%