نام واحد : صنایع غذایی گوهرشرق الماس

نام محصول : انواع آبنبات

 • سریال مجوز : 200050000000
 • شماره مجوز : 1525664/120
 • تاریخ مجوز : 12/10/1394
 • کد محصول : 1543312404
 • شرح محصول : انواع آبنبات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%