نام واحد : صنایع غذایی گوهرشرق الماس

نام محصول : ماکارونی ساده (با تخم مرغ، به صورت نپخته)

 • سریال مجوز : 200050000000
 • شماره مجوز : 1525667/120
 • تاریخ مجوز : 12/10/1394
 • کد محصول : 1544412306
 • شرح محصول : ماکارونی ساده (با تخم مرغ، به صورت نپخته)
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%