نام واحد : صنایع غذایی گوهرشرق الماس

  • استان : خراسان رضوی
  • شهر : مشهد
  • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
  • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : منطقه مجاز صنعتی
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : علی سیدی
  • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع نوشیدنی مالت

  • سریال مجوز : 200050000000
  • شماره مجوز : 1570338/120
  • تاریخ مجوز : 24/03/1395
  • کد محصول : 1553312304
  • شرح محصول : انواع نوشیدنی مالت
  • ظرفیت : 500 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 0%
    0%