نام واحد : محمد صدوقی باغسیاه

نام محصول : انواع کلوچه

 • سریال مجوز : 1924785
 • شماره مجوز : 33198
 • تاریخ مجوز : 21/05/1387
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%