نام واحد : چای احمد-تهران

نام محصول : چای سیاه کیسه ای

 • سریال مجوز : 200050000000
 • شماره مجوز : 261257/1/100
 • تاریخ مجوز : 21/01/1395
 • کد محصول : 1549612315
 • شرح محصول : چای سیاه کیسه ای
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%