نام واحد : بهامین سحر طوس

نام محصول : خلال پسته

 • سریال مجوز : 1915076
 • شماره مجوز : 13899
 • تاریخ مجوز : 01/04/1385
 • کد محصول : 15492168
 • شرح محصول : خلال پسته
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%