نام واحد : احمد و محمود ناصری

نام محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش

 • سریال مجوز : 1925001
 • شماره مجوز : 5378
 • تاریخ مجوز : 25/03/1385
 • کد محصول : 15131911
 • شرح محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%