نام واحد : بسیم

نام محصول : نوشابه گازدار طعم دار رنگی

 • سریال مجوز : 200050000000
 • شماره مجوز : 68459
 • تاریخ مجوز : 26/11/1394
 • کد محصول : 1554412337
 • شرح محصول : نوشابه گازدار طعم دار رنگی
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%