نام واحد : تعاونی تولیدی کیک و کلوچه زرین سلطانی

نام محصول : کیک لقمه ای

 • سریال مجوز : 1925116
 • شماره مجوز : 15753
 • تاریخ مجوز : 14/05/1385
 • کد محصول : 15411211
 • شرح محصول : کیک لقمه ای
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%