نام واحد : بسیم

نام محصول : ملاس کاراملیزه

 • سریال مجوز : 200050000000
 • شماره مجوز : 13660
 • تاریخ مجوز : 31/05/1395
 • کد محصول : 1543412466
 • شرح محصول : ملاس کاراملیزه
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%