نام واحد : تعاونی هفت روز گلبهار

نام محصول : ساندویج سرد اماده

 • سریال مجوز : 1925263
 • شماره مجوز : 10293
 • تاریخ مجوز : 06/06/1389
 • کد محصول : 15131664
 • شرح محصول : ساندویج سرد اماده
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%