نام واحد : بسیم

نام محصول : بسته بندی سبزیجات و صیفی جات تازه

 • سریال مجوز : 200050000000
 • شماره مجوز : 15813
 • تاریخ مجوز : 24/06/1395
 • کد محصول : 7495412391
 • شرح محصول : بسته بندی سبزیجات و صیفی جات تازه
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%