نام واحد : بسیم

نام محصول : روغن مایع زیتون

 • سریال مجوز : 200050000000
 • شماره مجوز : 17403
 • تاریخ مجوز : 10/07/1395
 • کد محصول : 1514512351
 • شرح محصول : روغن مایع زیتون
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%