نام واحد : طوس پرک

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1904736
 • شماره مجوز : 16877
 • تاریخ مجوز : 12/06/1385
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%