نام واحد : بسیم

نام محصول : پودر تخم مرغ کامل

 • سریال مجوز : 200050000000
 • شماره مجوز : 18353
 • تاریخ مجوز : 19/07/1395
 • کد محصول : 1549412353
 • شرح محصول : پودر تخم مرغ کامل
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%