نام واحد : بسیم

نام محصول : شیر باز ساخته استریلیزه (تهیه شده از شیر خشک)

 • سریال مجوز : 200050000000
 • شماره مجوز : 18807
 • تاریخ مجوز : 26/07/1395
 • کد محصول : 1520312782
 • شرح محصول : شیر باز ساخته استریلیزه (تهیه شده از شیر خشک)
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%