نام واحد : صنایع غذایی زرین شهد بینالود

نام محصول : تافی

 • سریال مجوز : 1926507
 • شماره مجوز : 1330
 • تاریخ مجوز : 14/02/1388
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%