نام واحد : فرآوردههای گوشتی توکا آمل

نام محصول : انواع سوسیس و کالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت قرمز، بدون مواد دیگر

 • سریال مجوز : 200050000000
 • شماره مجوز : 42668/701
 • تاریخ مجوز : 14/07/1395
 • کد محصول : 1511512398
 • شرح محصول : انواع سوسیس و کالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت قرمز، بدون مواد دیگر
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%