نام واحد : تولیدی حلوا شکری زرین شمال

  • استان : مازندران
  • شهر : بابل
  • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
  • تلفن شرکت : ******111جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد :
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : ماشاءاله عباسپور خاکی
  • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بابل(منصورکنده)

نام محصول : انواع نبات

  • سریال مجوز : 200051000000
  • شماره مجوز : 3903
  • تاریخ مجوز : 26/01/1394
  • کد محصول : 1543412423
  • شرح محصول : انواع نبات
  • ظرفیت : 500 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
  • نوع مجوز : طرح توسعه
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 90%
    90%