نام واحد : تولیدی حلوا شکری زرین شمال

نام محصول : انواع فرآورده غذایی بر پایه ارده (بجز ارده و حلوا ارده)

 • سریال مجوز : 200051000000
 • شماره مجوز : 3903
 • تاریخ مجوز : 26/01/1394
 • کد محصول : 1543412445
 • شرح محصول : انواع فرآورده غذایی بر پایه ارده (بجز ارده و حلوا ارده)
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 90%
  90%