نام واحد : تعاونی تولیدی سروش بارگاه توس

نام محصول : بسته بندی قند

 • سریال مجوز : 1927163
 • شماره مجوز : 10137
 • تاریخ مجوز : 11/02/1387
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%