نام واحد : زراعی و تولید مواد غذایی زیتون طلایی

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : خیابان 37...
 • تلفن شرکت : *******282جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : فرزاد علیجانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : روغن نیمه جامد تصفیه شده کلزا

 • سریال مجوز : 200051000000
 • شماره مجوز : 127/40066
 • تاریخ مجوز : 15/10/1392
 • کد محصول : 1514512383
 • شرح محصول : روغن نیمه جامد تصفیه شده کلزا
 • ظرفیت : 25,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 56%
  56%