نام واحد : زراعی و تولید مواد غذایی زیتون طلایی

نام محصول : بطری از PET

 • سریال مجوز : 200051000000
 • شماره مجوز : 127/40066
 • تاریخ مجوز : 15/10/1392
 • کد محصول : 2520512451
 • شرح محصول : بطری از PET
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 56%
  56%