نام واحد : شیرین عسل

نام محصول : انواع آبنبات

 • سریال مجوز : 200052000000
 • شماره مجوز : 32432
 • تاریخ مجوز : 18/06/1395
 • کد محصول : 1543312404
 • شرح محصول : انواع آبنبات
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%