نام واحد : صنایع غذایی بزرگمهر بهنام خراسان

نام محصول : خیار شور

 • سریال مجوز : 1927629
 • شماره مجوز : 21174
 • تاریخ مجوز : 03/10/1385
 • کد محصول : 15131212
 • شرح محصول : خیار شور
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%