نام واحد : صنایع پودرشیرمشهد

نام محصول : پودراب پنیر

 • سریال مجوز : 1904661
 • شماره مجوز : 13111
 • تاریخ مجوز : 16/03/1385
 • کد محصول : 15201262
 • شرح محصول : پودراب پنیر
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%