نام واحد : شیرین عسل

نام محصول : ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه دو مداره

 • سریال مجوز : 200052000000
 • شماره مجوز : 47574
 • تاریخ مجوز : 18/11/1395
 • کد محصول : 6302612311
 • شرح محصول : ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه دو مداره
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%