نام واحد : آریا دان رشد

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : خیابان توحید،...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز دوم، خیابان شهید بروجردی، حد فاصل خیابان اول و سوم، قطعات G230-237
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی هاشمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شکوهیه

نام محصول : مکمل خوراک طیور

 • سریال مجوز : 200052000000
 • شماره مجوز : 6723
 • تاریخ مجوز : 15/04/1395
 • کد محصول : 1533512320
 • شرح محصول : مکمل خوراک طیور
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%