نام واحد : آریا دان رشد

نام محصول : مکمل خوراک طیور

 • سریال مجوز : 200052000000
 • شماره مجوز : 6723
 • تاریخ مجوز : 15/04/1395
 • کد محصول : 1533512320
 • شرح محصول : مکمل خوراک طیور
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%