نام واحد : نگین تغذیه کیمیا

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز1 تلاش شمالی 6.6 قطعه 171
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مرضیه سید حسینی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی توس

نام محصول : انواع فرآورده غذایی بر پایه کنجد و ارده

 • سریال مجوز : 200053000000
 • شماره مجوز : 1634857/120
 • تاریخ مجوز : 22/12/1395
 • کد محصول : 1543312441
 • شرح محصول : انواع فرآورده غذایی بر پایه کنجد و ارده
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%