نام واحد : تولیدی گلزا

 • استان : گلستان
 • شهر : بندرگز
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******173جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سید جعفر حسینی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بندرگز

نام محصول : خوراک آماده آبزیان

 • سریال مجوز : 200053000000
 • شماره مجوز : 34843/3/128
 • تاریخ مجوز : 26/07/1395
 • کد محصول : 1533412322
 • شرح محصول : خوراک آماده آبزیان
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%