نام واحد : کلوچه احسان کوهدشت

 • استان : لرستان
 • شهر : کوهدشت
 • نشانی شرکت : م آرژانتین -...
 • تلفن شرکت : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عابدین دلفانی تبار
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی خوشناموند کوهدشت

نام محصول : نان تافتون ماشینی

 • سریال مجوز : 200054000000
 • شماره مجوز : 13517
 • تاریخ مجوز : 30/05/1395
 • کد محصول : 1541512352
 • شرح محصول : نان تافتون ماشینی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%