نام واحد : کلوچه احسان کوهدشت

نام محصول : نان تافتون ماشینی

 • سریال مجوز : 200054000000
 • شماره مجوز : 13517
 • تاریخ مجوز : 30/05/1395
 • کد محصول : 1541512352
 • شرح محصول : نان تافتون ماشینی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%