نام واحد : ایرج زینی وند مجرد

 • استان : ایلام
 • شهر : دره شهر
 • نشانی شرکت : جاده پلدختر...
 • تلفن شرکت : *******842جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : --
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ایرج زینی وند مجرد
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تولید پودر گوشت طیورحاصل از کشتارگاه طیور(خوراک حیوان)

 • سریال مجوز : 200054000000
 • شماره مجوز : 14843/122
 • تاریخ مجوز : 01/10/1394
 • کد محصول : 1511512433
 • شرح محصول : تولید پودر گوشت طیورحاصل از کشتارگاه طیور(خوراک حیوان)
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%