نام واحد : جوهره طعم شرق

نام محصول : عصاره های گیاهی

 • سریال مجوز : 1927857
 • شماره مجوز : 10423
 • تاریخ مجوز : 21/07/1387
 • کد محصول : 15491310
 • شرح محصول : عصاره های گیاهی
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%