نام واحد : امیر عماد صالح شیروان

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 1927891
 • شماره مجوز : 28861
 • تاریخ مجوز : 20/08/1386
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%