نام واحد : محمدرضا جعفی

نام محصول : انواع کنسانتره میوه غیر مرکبات

 • سریال مجوز : 200055000000
 • شماره مجوز : 112/7/554362
 • تاریخ مجوز : 11/05/1395
 • کد محصول : 1549412658
 • شرح محصول : انواع کنسانتره میوه غیر مرکبات
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%