نام واحد : گندمک توس

  • استان : خراسان رضوی
  • شهر : مشهد
  • نشانی شرکت : مشهد-شهرک...
  • تلفن شرکت : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : فاز 2 بین اندیشه 9 و 11
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : جواد خنده رو معینی
  • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی توس

نام محصول : خمیر فیلو (یوفکا)

  • سریال مجوز : 200055000000
  • شماره مجوز : 1594220/120
  • تاریخ مجوز : 24/07/1395
  • کد محصول : 1531412398
  • شرح محصول : خمیر فیلو (یوفکا)
  • ظرفیت : 720 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
  • نوع مجوز : طرح توسعه
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 0%
    0%