نام واحد : جاودان ستاره زیویه

نام محصول : انواع کیک

 • سریال مجوز : 200056000000
 • شماره مجوز : 14679/394
 • تاریخ مجوز : 09/06/1394
 • کد محصول : 1541412328
 • شرح محصول : انواع کیک
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%