نام واحد : کشت و صنعت شهریار

نام محصول : روغن جامد تصفیه شده پنبه دانه

 • سریال مجوز : 200058000000
 • شماره مجوز : 60931
 • تاریخ مجوز : 26/06/1393
 • کد محصول : 1514512375
 • شرح محصول : روغن جامد تصفیه شده پنبه دانه
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 100%
  100%