نام واحد : شهر سلامتی بهرام

نام محصول : سایرمحصولات ازسویا

 • سریال مجوز : 1923166
 • شماره مجوز : 22759
 • تاریخ مجوز : 11/11/1385
 • کد محصول : 15492810
 • شرح محصول : سایرمحصولات ازسویا
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%