نام واحد : حسین اسدی هاشمی کمپوت قدس خراسان

نام محصول : سس گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1900312
 • شماره مجوز : 28525
 • تاریخ مجوز : 14/08/1386
 • کد محصول : 15492432
 • شرح محصول : سس گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%