نام واحد : عسل صبای زنجان

نام محصول : مربای گیلاس

 • سریال مجوز : 200058000000
 • شماره مجوز : 118/35012
 • تاریخ مجوز : 18/10/1391
 • کد محصول : 1513512315
 • شرح محصول : مربای گیلاس
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 91%
  91%