نام واحد : صنایع داعی فردوس خراسان

نام محصول : انواع شیرینیهای اردی

 • سریال مجوز : 1924779
 • شماره مجوز : 10587
 • تاریخ مجوز : 23/10/1387
 • کد محصول : 15411260
 • شرح محصول : انواع شیرینیهای اردی
 • ظرفیت : 540 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%