نام واحد : محمود کرمی

نام محصول : بسته بندی نمک

 • سریال مجوز : 1924987
 • شماره مجوز : 14185
 • تاریخ مجوز : 10/04/1385
 • کد محصول : 15492531
 • شرح محصول : بسته بندی نمک
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%